Rada Miasta i Gminy Czarne pozytywnie zaopiniowała utworzenie Ośrodka dla dzikich zwierząt

August 13, 2015

Na sesji Rady Miasta i Gminy Czarne w dniu 04.08.2015 roku był rozpatrywany wniosek Fundacji w sprawie utworzenia i prowadzenia Ośrodka Leczenia Dzikich Zwierząt. Z przyjemnością informujemy, iż wniosek został pozytywnie zaopiniowany, dzięki czemu możemu wystąpić do Ministra Ochrony Środowiska o wydanie zgody na prowadzenie takiego ośrodka. 

W uzasadnieniu Uchwały NR 0007.48.2015  Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o zezwolenie na utworzenie i prowadzenie ośrodka leczenia i rehabilitacji dzikich zwierząt, czytamy:

"Zgodnie z art.5 pkt 13 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, ośrodek rehabilitacji zwierząt to miejsce, w którym prowadzone jest leczenie i rehabilitacja zwierząt dziko występujących, wymagających okresowej opieki człowieka w celu przywrócenia ich do środowiska przyrodniczego. Utworzenie i prowadzenie ośrodka rehabilitacji zwierząt wymaga zezwolenia Ministra Środowiska, przy czym do wniosku w tym zakresie dołącza aię opinię właściwej Rady Gminy.

Stosownie do zapisów art.4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody do obowiązków organów publiznych należy dbałość o przyrodę będącą dziedzictwem i bogactwem narodowym oraz zapewnienie warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych dla jej ochrony."

 

 

Please reload

Popularne

Fundacja zarejestrowana w Sądzie

May 22, 2015

1/2
Please reload

Ostatnie wpisy

September 6, 2018

February 9, 2016

September 30, 2015

September 25, 2015

Please reload

Archiwum