SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI W 2018 r.

Informujemy, że zgodnie z obowiązującym prawem zamieściliśmy w ogólnodostępnej bazie danych sprawozdanie z działalności. Sprawozdanie jest dostępne na stronie www.niw.gov.pl. Aby zapoznać się z jego treścią należy w zakładce Sprawozdania OPP / Przeglądanie sprawozdań wpisać numer KRS naszej Fundacji: 0000559333.

Popularne
Ostatnie wpisy