Ośrodek Leczenia i Rehabilitacji Dzikich Zwierząt

 

 

Według ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody ośrodek rehabilitacji zwierząt to miejsce, w którym jest prowadzone leczenie i rehabilitacja zwierząt dziko występujących, wymagających okresowej opieki człowieka w celu przywrócenia ich do środowiska przyrodniczego. Na utworzenie i prowadzenie takiego ośrodka wymagane jest uzyskanie zezwolenia, które wydaje Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska.

 

Nasza Fundacja uzyskała pozwolenie na prowadzenie takiego ośrodka. Delegacja z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowała nasz Ośrodek. Aktualnie Rada Gminy wydaje opinie na temat zasadności utworzenia ośrodka w proponowanej lokalizacji. Na potrzeby Ośrodka chcemy przeznaczyć zabudowania gospodarcze (wymagają remontu kapitalnego) oraz część działki. Realizacja tego kluczowego projektu wymaga zaangażowania sporych środków finansowych. Będziemy starali się uzyskać dofinansowanie ze środków unijnych oraz od instytucji państwowych odpowiedzialnych za ochronę środowiska.

W 2019 r. zakończyliśmy działalność Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt z powodu braku źródeł finansowania.